kundige begeleiding voor een goed eindresultaat

Advies

Een bouwtraject valt en staat in grote mate met een geslaagd voortraject. Maar ook tijdens lopende projecten is kundige begeleiding een noodzaak om tot een goed eindresultaat te komen.

Ieder project benaderen wij alsof het ons eigen is. Altijd vanuit het standpunt van de gebruiker en met het oog op kwaliteit in relatie met de financiële aspecten. Wij beoordelen objectief of de diensten die u door derden wil of hebt laten leveren in verhouding zijn met de kosten. Ook kunnen wij u alternatieve producten of diensten voorstellen die een betere prijs-kwaliteitverhouding hebben.

Voorbeelden van bouwadviesvragen:

  • Kwaliteitsbeoordeling

Wij beoordelen voor u de kwaliteit van een dienst door derden, een bouwkundig element (zoals een fundering of een dak) of een heel pand in relatie met de kosten en de functionaliteit.

  • Constructieve beoordeling

Wanneer u een bestaande constructie wilt veranderen, zoals bij een verbouwing, is het nuttig objectief advies in te winnen over wat de mogelijkheden zijn. EBN Bouwadvies vertelt u wat uw mogelijkheden zijn in relatie met de kosten en functionaliteit.

  • Budgettering, calculatie beoordeling

In het voortraject van de bouw hebt u goede afwegingen en afspraken gemaakt. Tijdens de uitvoeringsfase kunnen wij voor u de vinger aan de pols houden om te zorgen dat deze afspraken worden nageleefd. Wij calculeren, geven u advies en wijzen u op de risico’s. Zo hebt u het benodigde inzicht om binnen uw budget te bouwen.

Ook voor adviesvragen over meer specifieke onderdelen van het bouwen staan wij tot uw dienst, zoals bijvoorbeeld bij:

  • Rechtbankzaken of geschillen

Als twee partijen geen overeenstemming kunnen bereiken bij een bouwkundig geschil kan de rechter een onafhankelijke deskundige aanstellen. De deskundigen van EBN Bouwadvies worden zeer regelmatig door rechtbanken aangesteld als (derde) deskundige om een deskundigenrapport op te stellen.

  • Restauratie en renovatie

Door de uitgebreide kennis in de uitvoering van restauraties kunnen wij tot op detailniveau met mee u denken, ook bij monumenten. Wij ontzorgen u in alle fases van restauratie- of onderhoudsprojecten, van inspectie tot aanbesteding en begeleiding.

  • Bouwfysisch

Bouwprocessen worden steeds complexer en de vraag naar comfort vanuit de consument neemt toe. Ook aangescherpte regelgeving maakt dat het belangrijk is dat uw gebouw bouwfysisch goed doordacht is. Wij helpen u daarbij. Centraal daarbij staan welzijn van gebruikers, de bescherming van het milieu en duurzaamheid van het gebouw zelf. Dit is niet direct uit te drukken in een financiële winst maar in een meerwaarde op lange termijn.

© EBN Bouwadvies 2024