Uw idee omgezet in een haalbaar plan 

Ontwerp

Creatieve ideeën leveren vaak een uniek resultaat, maar moeten ook getoetst worden aan de haalbaarheid. Wij rekenen, tekenen, schrijven en overleggen om uw idee om te zetten in een haalbaar plan.

  • Ontwerp

Wilt u verbouwen, nieuw bouwen of een gebouw transformeren naar een andere functie? Wij toetsen graag uw ambities op zowel het financiële vlak als het ruimtelijke vlak en onderzoeken, in overleg, de verschillende scenario’s die passen bij uw wens en de financiële ruimte. In de ontwerpfase werken wij het idee verder uit naar een definitieve vorm en een definitief materiaal. Als het ontwerp vastligt kunnen wij het plan maken. Dat plan heeft de vorm van bouwtechnische tekeningen en impressies voor een omgevingsvergunning of de uitvoeringsfase.

  • Budget en kwaliteitsbewaking

Er zijn vaak drie onderdelen waardoor een bouwproces niet naar volle tevredenheid loopt: geld, tijd en kwaliteit. Keuzes maken is lastig, omdat er ontzettend veel te kiezen valt wat betreft materiaal en oplossingen. Ook is het lastig het eindresultaat voor te stellen vanaf een productblad of een tekening.

EBN Bouwadvies kan u tijdens het proces ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze en de consequenties. Vaak door een paar vragen te stellen, dringen wij redelijk snel door tot de kern om hiermee de keuze overzichtelijk en passend te maken binnen het budget.

  • Begrotingen

Op elk moment van een ontwerptraject kan een begroting gemaakt worden van een bouwplan. De hoeveelheid informatie bepaalt alleen wel de nauwkeurigheid van de begroting. Vanaf een schets kan een indicatie gegeven worden van de kosten, maar als in een later stadium wordt afgeweken van de eerdere aannames, heeft dit uiteraard of gevolgen voor de begroting. Als u een plan heeft is het vaak bijzonder prettig om te weten waar u rekening mee dient te houden wat betreft de investering.

  • Bestekken

Het bestek is een administratief en juridisch document dat de basis vormt voor het contract met de aannemer. In een bestek wordt het ontwerp tot in detail omschreven inclusief de technische eisen, te gebruiken materialen en onderdelen. Dit kan al snel een veel te uitgebreid en gedetailleerd boekwerk worden wat voor particuliere bouw eigenlijk niet nodig is. Een beter werkbaar alternatief is de Technische Omschrijving met afwerkstaten.

Een technische omschrijving legt op hoofdpunten de materialen vast en geeft in hoofdlijnen kwaliteitseisen. In de afwerkstaten worden de kleuren en materialen vastgelegd die met het oog zichtbaar zijn, zoals de gevelafwerking en muur- en vloerafwerkingen binnen.

De tekeningen van het technisch ontwerp vormen samen met de technische omschrijving en afwerkstaten de calculatie-set voor de aannemer waarop deze zijn offerte kan baseren.

  • Omgevingsvergunningen

Bouwen is tegenwoordig een complexe aangelegenheid. Regelgeving zoals het bouwbesluit, bestemmingsplannen, welstandsnota’s, energetische eisen en milieueisen maken het voor een leek niet eenvoudig of overzichtelijk. Heeft u al een ontwerp of idee wat u wilt? Wij kunnen het voor u toetsen aan de geldende regels en u adviseren mochten uw wensen niet passen binnen de gestelde kaders. Ook kunnen wij u geheel ontlasten en de vergunning voor u aanvragen en de correspondentie voeren met de gemeente.

  • Tekenwerk

Als communicatiemiddel werkt het vaak het beste om er een schets of tekening van te maken. Zo voorkomt u discussies achteraf. Wij kunnen voor een vooraf afgesproken bedrag tekenwerk voor u realiseren.

  • Detaillering

De details maken het verschil. Vaak ziet u de kwaliteit en het vakmanschap van een product in het detail. Een goed doordacht bouwkundig detail zorgt ervoor dat een gebouw onderhoudsarm is en garandeert het gewenste resultaat. Ook zorgt een goede detaillering voor een versterking van de architectuur. Mocht u twijfelen over een bouwkundige oplossing of wilt u advies over bouwdetail? U kunt ons altijd vragen om een detailleringsadvies.

© EBN Bouwadvies 2024