Schade expertise

Heeft u als particulier of ondernemer schade opgelopen als gevolg van brand, inbraak, waterschade, stormschade etc.? Meldt deze schade dan zo snel mogelijk bij uw verzekeraar.

Wat begint als een klein incident, kan uiteindelijk een behoorlijke impact hebben. Onze schade-experts stellen een onderzoek in naar de omstandigheden, oorzaak en omvang van de schade. De waargenomen situatie ter plekke wordt door ons in een duidelijk verslag gerapporteerd.

Onze specialiteit ligt bij de hieronder weergegeven disciplines:

  • Propertyschades

De vaststelling van de materiele schade aan gebouwen, inboedels, goederen en bedrijfsuitrustingen.

  • CAR- schades

De financiële gevolgen van materiële schade en/of verlies of vernietiging die tijdens de totstandbrenging van een bouwwerk kunnen optreden.

  • Autoschades

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat er een expert wordt ingeschakeld voor de vaststelling van de geleden schade. Een onafhankelijke expert stelt de schade vast en beoordeelt de oorzaak van de schade.

  • Agrarische schades

Er zijn aspecten waarin een aansprakelijkheidsschade aan gewassen of aan dieren zich van een schade aan andere zaken onderscheidt. Een aansprakelijkheidsdeskundige weet dat in het wetboek de criteria vermeld staan waaraan moet worden voldaan om tot een erkenning van aansprakelijkheid te kunnen komen. Om een rechtspersoon voor de gevolgen van een voorval te kunnen aanspreken, moet de gedupeerde volgens deze criteria bewijzen dat er sprake is van onder andere toerekenbaarheid (schuld), van schade, maar ook van een oorzakelijk verband. Dit laatste maakt een bijzonder en belangrijke deel uit van een expertise waarbij een schade aan planten of aan dieren wordt gereclameerd.

© EBN Bouwadvies 2024